Fagprøve

Stablet støttemur, lagt belegningsstein, satte kantstein, plantet planter, plantet tre, lagt bark rundt treet og plantene og lagt ferdigplen.

Fossenfeltet, Skreia.

Kunden hadde her hatt et annet firma til å grave drenering så kunden ønsket å gjøre det strøkent etter gravingen.

Jobben her ble derfor å legge ned tråkkheller/skiferheller, legge kulestein langs husveggen, lagt toppjord og sådd.

Hekkeklipping

Forarbeid til oppsett av heis.

Gravd ut til å kunne isolere for betongsåle. Lage forskaling og støpe plate til heis.

Låvebru